edno.info

edno.info (http://edno.info/f/index.php)
-   Политика (http://edno.info/f/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Отворена и затворена комуникационна мрежа (http://edno.info/f/showthread.php?t=1985)

GlobalLeader 23.01.12 01:29

Отворена и затворена комуникационна мрежа
 
В София действат няколко комуникационни общности, които нямат връзка помежду си. Те са следните:

1. Медиите - определен кръг от хора има достъп до медиите и тяхното мнение се чува по тях. Други хора нямат достъп до медиите поради различни причини - главно от страна на медиите!

2. Фейсбук - определен кръг от хора - широк - има достъп и регистрация в този сайт и не е бил банван. Този широк кръг от хора комуникира помежду си като понякога, често хора от първата мрежа - медиите, ползва и тази мрежа фейсбук. Друг кръг от хора няма достъп и до този сайт поради различни причини, често поради тези причини:
http://edno.info/f/showthread.php?t=1966

3. Блоговете - определен кръг от хора поддържа собствени блогове. Повечето от тях обаче не разрешават публикуването от нерегистрирани. Освен това и цензурират. Поради това доста малко хора, предимно тези, които са се регистрирали в конкретния блог, коментират. Част от тези блогове ползва фейсбук приставка за коментари - в нея обаче пак коментират само хора от втората мрежа, но не и тези, които не са в нея.

4. Коментарните раздели под статиите в онлайн вестниците - за съжаление обаче, малко са вестниците, които не са в Черния списък на форумите, в които коментират наистина сериозни хора, които могат да свършат нещо съществено освен да пишат коментари, които в крайна сметка нямат голямо значение.

5. Специализираните форуми, които не са оформени като блогове - т.е. няма един "началник" и други низши, които да пишат под него, както е при блоговете. В тези форуми най-често пишат хора, които не принадлежат към никоя от гореспоменатите мрежи. Форумите от тази мрежа, които не са в Черния списък на форумите, може да се считат за свободни до доказване на противното. Проблемът е, че пишещите в другите мрежи не ползват тази най-свободна мрежа и така няма комуникация между различните мрежи - т.е. вътре в обществото.

Мрежата от т.5 предхожда по време на създаването си мрежите от т. 2, 3 и 4. Въпреки това, категорията хора, която ползва мрежите по т. 2, 3 и 4 не желае да се пребори с проблема с цензурата и да излезе извън своите рамки и затворени мрежи, защото изглежда предпочита да слуша най-вече себе си.

Всички мрежи от т. 1 до 4 могат да се обединят в една мрежа, която е недостъпна за участниците от останалата мрежа от т. 5. Така на практика имаме две мрежи - затворена и отворена, които не комуникират помежду си! Обществото ще тръгне напред, когато реши този проблем! Решението е - участниците от затворената мрежа да се прехвърлят в отворената мрежа, тъй като обратното не е възможно!


Всички часове са GMT +2. Часът сега е 11:13.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.