edno.info

edno.info (http://edno.info/f/index.php)
-   Д/ОИП (http://edno.info/f/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Дискусия (http://edno.info/f/showthread.php?t=376)

GlobalLeader 29.10.07 13:44

Дискусия
 
Кратка дискусия се състоя преди време на друго място в Интернет. Спорещата страна се отказа от дискусията, но, за да събираме всичко на едно място, я пускам тук (със съкращения):

GlobalAdmin:

Правилното решение е ДОИП, а не задължително гласуване:

Ограничение по максимална възраст 60 г и по минимално образование завършен 3-6 клас.


Спорещ:

За възрастовия и образователния ценз идеята е добра, но тя противоречи на всички международни конвенции за правата на човека и равенството на гражданите, така че е неприложима.


GlobalAdmin:

БГ е суверенна страна и тя сама може да решава кое е добре за нея. Предлагам всичко, което противоречи на предложената промяна, да бъде променено.


Спорещ:

1. България не е суверенна страна. Подписването на договора за присъединяване към ЕС отне част от суверинитета ни. Съгласно всеобщо разпространеното мнение в правната теория ЕС е квазиконфедерация с тенденция към превръщането й във федерация;
2. Има поне 2 международни договора, които Бг е подписала и които касаят закрилата на правата на човека: Пакта за гражданските и политическите права; Европейската конвенция за закрила правата на човека.
Има още и Харта за правата на човека на ООН, а и Харта за правата на човека на ЕС, с неофициален характер.
България е поела агажименти по тези договори и няма как да не ги прилага. Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията международните договори имат предимство пред Бг закони, а Учредителните договори на ЕС имат предимство дори и пред Конституцията.


GlobalAdmin:

Ти направо си написал списъка с нещата, които трябва да бъдат променени. А те трябва да бъдат променени - предложената промяна в избирателната система е с приоритет.

1. Идеите и предложенията за ДОИП с от преди няколко години, доста преди приемането в ЕС. ДОИП е с приоритет пред членството в ЕС. Но може би би било възможно и двете да съществуват едновременно и да не си противоречат. Защото иначе ще предложа излизане от ЕС. Не съм сигурен, че тенденциите в ЕС са само положителни.

2. Който иска, търси начин, който не иска - търси оправдание. Ако сме от първите, ще потърсим начин. В момента има ОИП във всяка европейска държава - той не противоречи ли на правата на човека - хората под 18 г. също са хора, нали, а нямат право да гласуват (сами или чрез родител)?

Предлагам обаче по-нататък дискусията по тези въпроси да се провежда на сайта за ДОИП, а не да се разпилява на много места в Интернет.


Спорещият се отказа от дискусията.


Всички часове са GMT +2. Часът сега е 17:24.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.